Detský Cyklo pretek VTÁČNIK 2018 – propozície

PROPOZÍCIE A SÚŤAŽNÝ PORIADOK – Detský cyklo-pretek VTÁČNIK 2018

Organizátor

Organizáciu zabezpečuje Občianske Združenie Cyklistický klub Vtáčnik v súčinnosti s Komisiou športu pri obecnom zastupiteľstve v Lehote pod Vtáčnikom.

Dátum konania

15.7 2018 – nedeľa, v prípade nepriaznivého počasia bude určený náhradný termín, ktorý bude zverejnený na stránke klubu alebo FB a vyhlásený obecným rozhlasom.

Miesto konania štartu a cieľa

Námestie – Lehota pod Vtáčnikom.

Trať

Bude spoločná pre všetky vekové kategórie okrem najmenšej BABY. Ostatný budú mať vytýčený okruh a označenú trať páskou o dĺžke cca 370m na potrebných miestach s povrchom asfalt a betón.

 • BABY – 110m – rovina spevnený povrch zámková dlažba
 • MIKRO – 720m – 2x okruh
 • MILI – 1110m – 3x okruh
 • MINI – 1480m – 4x okruh
 • ML.ŽIACI – 1850m – 5x okruh
 • ST.ŽIACI – 2200m – 6x okruh

Vekové kategórie

 • 0-4R – BABY – ročníky 2014 a mladší
 • 5-6R – MIKRO – rok narodenia 2012-2013
 • 7-8R – MILI – rok narodenia 2010-2011
 • 9-10R – MINI – rok narodenia 2008-2009
 • 11-12R – ML.ŽIACI – rok narodenia 2006-2007
 • 13-14R – ST.ŽIACI – rok narodenia 2004-2005

Registrácia

Online registrácia je možná taktiež zaslaním potrebných údajov(meno/priezvisko/rok narodenia) na email kontakt@cyklistickyklubvtacnik.sk do soboty 18:00

Osobne v deň pretekov na námestí od 14:00 do 14:45.

Vyzdvihnutie čísla a súhlas rodiča/zákonného zástupcu
V deň pretekov od 14:00 do 14:45, kde bude potrebný písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu pre štart dieťaťa.
Štart
Bude o 15:00 po jednotlivých kategóriách od najmenších BABY až po ST.ŽIAKOV. Štart ďalšej kategórie bude po dojazde posledného pretekára v predošlej kategórii. Radenie na štarte bude podľa čísiel, ktoré si vyzdvihnete v deň preteku.
Výsledky
Budú vyhlásené po skončení pretekov – po dojazde posledného pretekára v najstaršej kategórii. Výsledky budú vyvesené na viditeľnom mieste a zverejnené na internete.
Ceny
Prví traja pretekári v každej kategórii získajú medaily. Všetci pretekári v kategórii Baby získajú odmeny ( spravidla sladkosti alebo sponzorský darček a prvých 20 v cieli aj hodnotné medaily). Vyhodnotený bude aj najlepší Lehoťan v každej kategórii.
SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Článok č.1 Súťažným dňom je deň a čas vyhlásenia daného podujatia. Registrácia bude prebiehať najskôr 60 minút, najneskôr 15 minút pred štartom.

Článok č.2 Štartovné je zdarma pre všetky deti a vekové kategórie s trvalým pobytom v Lehote pod Vtáčnikom. Deti budú automaticky zaradené do kategórií podľa roku narodenia.

Článok č.3 Počas pretekov je účastník povinný dodržiavať pokyny a nariadenia organizátora a rozhodcu, dodržiavať pravidlá fair-play. Všetci pretekári musia dodržať pravidlá cestnej premávky. Povinná je cyklistická prilba na hlave a bicykel v dobrom technickom stave.

Článok č.4 Organizátor zabezpečiť evidenciu súťažiacich a výsledkov, zdravotníka pre poskytnutie prvej pomoci (lekárnička, auto pre odvoz) a dohliada na plynulosť pretekov .

Článok č.5 Na stupni víťazov budú vyhodnotení prví traja pretekári v kategóriách MIKRO až ST.ZIACI. V prípade nedostatočného obsadenia v danej kategórií ma usporiadateľ právo zrušiť túto kategóriu. Kategória BABY je nesúťažná.

Článok č.6 Každý pretekár dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený, zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia. Účastník nemá právo na odmenu, najmä nie honorár za použitie svojej fotografie, svojich vyjadrení a osobných informácií.

Článok č.7 Kontakt na Súťažnú komisiu – Cyklistický klub Vtáčnik v zastúpení Ing. Peter Ďurina 0907/499041 kontakt@cyklistickyklubvtacnik.sk

 

 

Organizátor
Organizáciu zabezpečuje Občianske Združenie Cyklistický klub Vtáčnik v súčinnosti s Komisiou športu pri obecnom zastupiteľstve v Lehote pod Vtáčnikom.

Dátum konania
15.7 2018 – nedeľa, v prípade nepriaznivého počasia bude určený náhradný termín, ktorý bude zverejnený na FB a vyhlásený obecným rozhlasom.

Miesto konania štartu a cieľa
Námestie – Lehota pod Vtáčnikom.

Trať
Bude spoločná pre všetky vekové kategórie okrem najmenšej BABY. Ostatný budú mať vytýčený okruh a označenú trať páskou o dĺžke cca 370m na potrebných miestach s povrchom asfalt a betón.

BABY – 110m – rovina spevnený povrch zámková dlažba
MIKRO – 720m – 2x okruh
MILI – 1110m – 3x okruh
MINI – 1480m – 4x okruh
ML.ŽIACI – 1850m – 5x okruh
ST.ŽIACI – 2200m – 6x okruh

mapa detsky pretek

Vekové kategórie:
0-4R – BABY – ročníky 2014 a mladší
5-6R – MIKRO – rok narodenia 2012-2013
7-8R – MILI – rok narodenia 2010-2011
9-10R – MINI – rok narodenia 2008-2009
11-12R – ML.ŽIACI– rok narodenia 2006-2007
13-14R – ST.ŽIACI – rok narodenia 2004-2005

Registrácia
Online registrácia je možná taktiež zaslaním potrebných údajov(meno/priezvisko/rok narodenia) na email kontakt@cyklistickyklubvtacnik.sk do soboty 18:00
Osobne v deň pretekov na námestí od 14:00 do 14:45.

Vyzdvihnutie čísla a súhlas rodiča/zákonného zástupcu
V deň pretekov od 14:00 do 14:45, kde bude potrebný písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu pre štart dieťaťa.

Štart
Bude o 15:00 po jednotlivých kategóriách od najmenších BABY až po ST.ŽIAKOV. Štart ďalšej kategórie bude po dojazde posledného pretekára v predošlej kategórii. Radenie na štarte bude podľa čísiel, ktoré si vyzdvihnete v deň preteku.

Výsledky
Budú vyhlásené po skončení pretekov – po dojazde posledného pretekára v najstaršej kategórii. Výsledky budú vyvesené na viditeľnom mieste a zverejnene na internete.

Ceny
Prví traja pretekári v každej kategórii získajú medaily. Všetci pretekári v kategórii Baby získajú odmeny ( spravidla sladkosti alebo sponzorský darček a prvých 20 v cieli aj hodnotné medaily).

Vyhodnotený bude aj najlepší “Lehoťan” v každej kategórii.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Článok č.1
Súťažným dňom je deň a čas vyhlásenia daného podujatia. Registrácia bude prebiehať najskôr 60 minút, najneskôr 15 minút pred štartom.

Článok č.2
Štartovné je zdarma pre všetky deti a vekové kategórie s trvalým pobytom v Lehote pod Vtáčnikom. Deti budú automaticky zaradené do kategórií podľa roku narodenia.

Článok č.3
Počas pretekov je účastník povinný dodržiavať pokyny a nariadenia organizátora a rozhodcu, dodržiavať pravidlá fair-play.
Všetci pretekári musia dodržať pravidlá cestnej premávky. Povinná je cyklistická prilba na hlave a bicykel v dobrom technickom stave.

Článok č.4
Organizátor zabezpečiť evidenciu súťažiacich a výsledkov, zdravotníka pre poskytnutie prvej pomoci (lekárnička, auto pre odvoz) a dohliada na plynulosť pretekov .

Článok č.5
Na stupni víťazov budú vyhodnotení prví traja pretekári v kategóriách MIKRO až ST.ZIACI. V prípade nedostatočného obsadenia v danej kategórií ma usporiadateľ právo zrušiť túto kategóriu. Kategória BABY je nesúťažná.

Článok č.6
Každý pretekár dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený, zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia. Účastník nemá právo na odmenu, najmä nie honorár za použitie svojej fotografie, svojich vyjadrení a osobných informácií.

Článok č.7
Kontakt na Súťažnú komisiu – Cyklistický klub Vtáčnik v zastúpení Ing. Peter Ďurina 0907/499041 kontakt@cyklistickyklubvtacnik.sk

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

facebook
facebook