Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ak ste naším odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Ochrana osobných údajov zákazníka (dotknutej osoby) je zaručená zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií, alebo súboru operácií s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po likvidáciu.

Kto údaje zbiera a spracúva – identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je Občianske združenie CYKLISTICKÝ KLUB VTÁČNIK (ďalej len klub), so sídlom: 29.AUGUSTA 405/4, 972 42, LEHOTA POD VTÁČNIKOM, IČO: 50654861, spracúva vaše osobné údaje, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a prípadne vyberá ďalších spracovateľov, ktorí jej budú so spracovaním osobných údajov pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania osobných údajov obrátiť – môžte nás kontaktovať na tel.čísle +421 907 302 949, alebo na e-mail: kontakt@cyklistickyklubvtacnik.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Cyklistický klub Vtáčnik spracúva nasledujúce osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Newsletter, upozornenie na nové informácie o činnosti klubu:
Meno, e-mailová adresa

Komentáre na web-e:
Meno, e-mail a IP adresa

Kontaktný formulár:
Meno a e-mailová adresa

Registračný formulár pre preteky:
Meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, klub a dátum narodenia

Registračné, štartovné a výsledkové listiny z pretekov:
Meno, priezvisko, adresa, klub, vek a dátum narodenia

Naše realizované akcie pod hlavičkou klubu:
Videozáznam a fotografie

Dôvod a účel zberu, dĺžka uchovávania údajov

Newsletter, upozornenie na nové informácie z klubu:
Osobné údaje využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie informácií o novinkách v klube len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia.

Ukončiť odber našich e-mailov môžte sami – kedykoľvek odhlásením odoberania na konci každého zaslaného e-mailu.

Komentáre na e-shope:
Na základe vášho súhlasu, aby sme mohli váš komentár prezentovať a zároveň sa chránili proti spamu

Kontaktný formulár:
Aby sme mohli zodpovedať váš dotaz
Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Naše realizované akcie v klube:
Použitie záznamových medií na reklamné účely a prezentáciu na našom webe CYKLISTICKYKLUBVTACNIK.SK

K vašim osobným údajom majú prístup naši poverený členovia klubu a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zabezpečujeme sami. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií však využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a ich činnosť je v súlade s GDPR.

Sú to posyktovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Mailchimp – ktorá prevádzkuje aplikáciu Mailchimp
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Zaručujeme vám však, že výber, spracovateľa bude podmienený jeho súladom so spĺňaním podmienok GDPR.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Pri prehliadaní webových stránok sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu. Používanie súborov cookie môžte vo svojom prehliadači zakázať.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv.

Ak si myslíte, že vaše údaje spracovávame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: kontakt@cyklistickyklubvtacnik.sk

Právo na informácie – je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami na spracovanie osobných údajov.

Právo na prístup k informáciám – kedykoľvek nás môžte vyzvať a doložíme vám v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Právo na doplnenie a zmenu osobných údajov – ak sa u vás niečo zmení, alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne, či neúplné.

Právo na obmedzenie spracovania – môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu.

Obmedzenie rozsahu osobných údajov, alebo účelov spracovania – napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý) – vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov – ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši členovia klubu a aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.


(aktualizované 25.5.2018)

facebook
facebook