VŔVRAVA – časovka do vrchu 2021 – propozície

VŔVRAVA – ČASOVKA DO VRCHU 2021 – 2.ROČNÍK

Vrvrava 2021

PLAGÁT PODUJATIA

PROPOZÍCIE A SÚŤAŽNÝ PORIADOK

ORGANIZÁTOR, TERMÍN A MIESTO KONANIA, TRAŤ

Organizáciu zabezpečuje Občianske Združenie Cyklistický klub Vtáčnik.

 • TERMÍN konania : 25.9 2021 (sobota)
 • MIESTO štartu: Lehota pod Vtáčnikom – ulica Partizánska (pri lesákovi) – 408m n.m – (GOOGLE -MAPS)
 • MIESTO cieľa: Vŕvrava (973m n.m.) (GOOGLE MAPS)
 • ŠTART preteku:  10:00 po 30 sek intervaloch podľa štartovných čísiel.
 • DĹŽKA trate: 8,48km
 • PREVÝŠENIE: 565m
 • POVRCH : asfaltový, spevnený, nespevnený
 • Bicykel: MTB, elektrobicykle nie sú povolené
 • PROFIL TRATE: GPX - lesák VŔVRAVA (113 stiahnutí)

Povolený je len horský bicykel. Použitie elektrobicyklov je prísne zakázané, porušenie zákazu bude dôvodom pre automatickú diskvalifikáciu.

Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandemie ochorenia COVID-19, sú všetci účastníci povinný dodržiavať všetky aktuálne  platné hygienické opatrenia a bezpečnostné predpisy podľa nariadenia Vlády a hlavného hygienika SR. V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení, môže pri registrácii usporiadateľ pristúpiť ku kontrole účastníka a jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné miesto je upravené tak, aby dochádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi. Do priestoru registrácie je povolený vstup iba s riadne nasadeným ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest, ktorý prekrýva ústa aj nos a je nutné vykonať dezinfekciu rúk. Potrebné je dodržovať bezpečnostnú vzdialenosť 2 metre od seba.

KATEGÓRIE
vek kategória
do-17r chlapci17
18r-29r muži29
30r-39r muži39
40r-49r muži49
50r-59r muži59
nad 60r muži60
do-17r dievčatá17
18r-39r ženy39
nad 40r ženy40
ŠTARTOVNÉ

8€   – prihlásenie + platba do stredy 22.9.2021
10€ – prihlásenie do 24.9.2021 alebo v deň pretekov + platba pri prezentácii

Štartovné je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii alebo bezhotovostným prevodom.
V cene štartovného je štartovné číslo, teplé jedlo, nápoj, zdravotné a technické zabezpečenie, občerstvenie v cieli a vývoz osobných vecí do priestoru cieľa.

Názov účtu: Cyklisticky klub VTACNIK, o. z.
Banka: Fio banka, a.s.,
IBAN: SK73 8330 0000 0027 0115 5354
VS: dátum zaplatenia
KS: 0558
Poznámka: priezvisko a meno pretekára

V prípade neúčasti na pretekoch sa štartovné nevracia.

Môžete zaplatiť pomocou QR kódu:  PAY by square (10€)  – je potrebne upraviť [ PRIEZVISKO a MENO ] pretekára v kolónke [ Informácia pre príjemcu ]

PRIHLASOVANIE
 • Online prihlasovanie – prihlasovací formulár do piatku 24.9 do 18:00
 • Osobne v deň pretekov v mieste štartu od 8:30 do 9:40
PREZENTÁCIA A REGISTRÁCIA

V deň pretekov od 8:30 do 9:40. Pri štarte maloletých bude potrebný písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

VÝSLEDKY

Budú vyhlásené do 45min po dojazde posledného pretekára. Výsledky budú vyvesené na viditeľnom mieste a zverejnené na našej klubovej stránke www.cyklistickyklubvtacnik.sk.

CENY

Prví traja pretekári v každej kategórii získajú medaily. Vyhodnotený bude NAJmladší a NAJstarší pretekár.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Článok č.1 Súťažným dňom je deň a čas vyhlásenia daného podujatia. Registrácia bude prebiehať najskôr 60 minút, najneskôr 20 minút pred štartom.

Článok č.2 Počas pretekov je účastník povinný dodržiavať pokyny a nariadenia organizátora a rozhodcu, dodržiavať pravidlá fair-play. Všetci pretekári musia dodržať pravidlá cestnej premávky. Povinná je cyklistická prilba na hlave a bicykel v dobrom technickom stave, doporučený je zdravotný preukaz a mobilný telefon.

Článok č.3 Organizátor zabezpečiť evidenciu súťažiacich a výsledkov, zdravotníka pre poskytnutie prvej pomoci (lekárnička, auto pre odvoz) a dohliada na plynulosť pretekov .

Článok č.4 Na stupni víťazov budú vyhodnotení prví traja pretekári v každej kategórií. V prípade nedostatočného obsadenia v danej kategórií ma usporiadateľ právo zrušiť túto kategóriu.

Článok č.5 Každý pretekár dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený, zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia. Účastník nemá právo na odmenu, najmä nie honorár za použitie svojej fotografie, svojich vyjadrení a osobných informácií.

Článok č.6 Kontakt na Súťažnú komisiu – Cyklistický klub Vtáčnik v zastúpení Ing. Peter Ďurina 0907/499041 kontakt@cyklistickyklubvtacnik.sk

Článok č.7 Na základe usmernení vlády a hlavného hygienika sa na súťaži budú všetci účastníci a diváci riadiť nariadeniami o ktorých budeme vopred, či na podujatí účastníkov informovať.

COVID informácie

• v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a nemožnosti usporiadať podujatie v stanovenom termíne sa podujatie buď zruší alebo presunie na iný termín.
• každý účastník sa zaväzuje dodržiavať proti epidemiologické opatrenia platné v čase konania podujatia viac na korona.gov.sk.
• organizátor má právo odoprieť vstup, resp. vykázať z podujatia osobu, ktorá odmietne splniť platné opatrenia
• kapacita areálu štartu a cieľa podujatia bude kontrolovaná organizátorom.
• do areálu pretekov budú vpustení iba pretekári a ich doprovod  a osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii podujatia
• v záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení, môže pri vstupe do areálu pretekov, organizátor pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov  a meraniu jeho telesnej teploty.

facebook
facebook