Detský cyklo-pretek VTÁČNIK – propozície

Plagát podujatia

baner 2021

PLAGÁT

PDF (A4)

Stiahnuť plagát vo formáte PDF

Organizátor

Organizáciu zabezpečuje Občianske Združenie Cyklistický klub Vtáčnik.

Dátum konania

8.8.2021  – nedeľa, v prípade nepriaznivého počasia bude určený náhradný termín, ktorý bude zverejnený na internete, FB a vyhlásený obecným rozhlasom.

Miesto konania štartu a cieľa

Námestie – Lehota pod Vtáčnikom.

Registrácia

  1. Online prihlasovanie – zastavené
  2. Osobne v deň pretekov na námestí od 13:45 do 14:45.

Vyzdvihnutie čísla a súhlas rodiča/zákonného zástupcu

V deň pretekov od 13:45 do 14:45, kde bude potrebný písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu pre štart dieťaťa.

Štart

Bude o 15:00 po jednotlivých kategóriách od najmenších BABY až po ST.ŽIAKOV. Štart ďalšej kategórie bude po dojazde posledného pretekára v predošlej kategórii. Radenie na štarte bude podľa štartovných čísiel, ktoré si  vyzdvihnete v deň preteku.

Trať

Bude spoločná pre všetky vekové kategórie okrem najmenšej BABY. Ostatný budú mať vytýčený okruh a označenú trať páskou o dĺžke cca 408m na potrebných miestach s povrchom asfalt a betón.

kategoria vzdialenosť typ a počet okruhov
BABY 110m rovina spevnený povrch zámková dlažba
MIKRO 816m 2x okruh
MILI 1224m 3x okruh
MINI 1632m 4x okruh
ML.ŽIACI 2040m 5x okruh
ST.ŽIACI 2448m 6x okruh
Vekové kategórie

vek kategória ročníky
0-4R BABY 2017 a mladší
5-6R MIKRO 2015-2016
7-8R MILI 2013-2014
9-10R MINI 2011-2012
11-12R ML.ŽIACI 2009-2010
13-14R ST.ŽIACI 2007-2008
Výsledky

Budú vyhlásené po skončení pretekov – po dojazde posledného pretekára v najstaršej kategórii. Výsledky budú zverejnené na internete. Protest k umiestneniu, je možné podať do 5 min po dojazde posledného pretekára- maximálne však do vyhlásenia výsledkov.

Ceny

Prví traja pretekári v každej kategórii získajú medaily. Všetci pretekári v kategórii Baby získajú odmeny ( spravidla  sladkosti alebo sponzorský darček a prvých 40 v cieli aj hodnotné medaily). Vyhodnotený bude aj najlepší “Lehoťan” v každej kategórii.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Článok č.1

Súťažným dňom je deň a čas vyhlásenia daného podujatia. Registrácia bude prebiehať najskôr 60 minút, najneskôr 15 minút pred štartom.

Článok č.2

Štartovné je zdarma pre všetky deti a vekové kategórie. Deti budú automaticky zaradené do kategórií podľa roku narodenia.

Článok č.3

Počas pretekov je účastník povinný dodržiavať pokyny a nariadenia organizátora a rozhodcu, dodržiavať pravidlá  fair-play.
Všetci pretekári musia dodržať pravidlá cestnej premávky. Povinná je cyklistická prilba na hlave a bicykel v dobrom technickom stave.

Článok č.4

Organizátor zabezpečiť  evidenciu súťažiacich a výsledkov, zdravotníka pre poskytnutie prvej pomoci (lekárnička, auto pre odvoz) a dohliada na plynulosť pretekov .

Článok č.5

Na stupni víťazov budú vyhodnotení prví traja pretekári v kategóriách MIKRO až ST.ŽIACI. V prípade nedostatočného obsadenia v danej kategórií ma usporiadateľ právo zrušiť túto kategóriu. Kategória BABY je nesúťažná.

Článok č.6

Každý pretekár dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený, zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia. Účastník nemá právo na odmenu, najmä nie honorár za použitie svojej fotografie, svojich vyjadrení a osobných informácií.

Článok č.7

Kontakt na Súťažnú komisiu – Cyklistický klub Vtáčnik v zastúpení Ing. Peter Ďurina 0907/499041 kontakt@cyklistickyklubvtacnik.sk

COVID informácie

• v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a nemožnosti usporiadať podujatie v stanovenom termíne sa podujatie buď zruší alebo presunie na iný termín.
• každý účastník sa zaväzuje dodržiavať proti epidemiologické opatrenia platné v čase konania podujatia viac na korona.gov.sk.
• organizátor má právo odoprieť vstup, resp. vykázať z podujatia osobu, ktorá odmietne splniť platné opatrenia
• kapacita areálu štartu a cieľa podujatia bude kontrolovaná organizátorom.
• do areálu pretekov budú vpustení iba pretekári a ich doprovod  a osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii podujatia
• v záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení, môže pri vstupe do areálu pretekov, organizátor pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov  a meraniu jeho telesnej teploty.

PROPOZÍCIE

PDF

Stiahnuť propozície vo formáte PDF

facebook
facebook